WooCommerce og WordPress er begge gratis programvare med åpen kildekode. … En av grunnene til at mange velger WooCommerce, er at, som selve programvaren, kostnadene kan tilpasses – du har mye mer kontroll over hva du bruker og når enn med de fleste andre e-handelsplattformer.

WooCommerce hjelper deg med å bygge en e- handelsbutikk ved hjelp av WordPress . WordPress er som nettstedets operativsystem, og WordPress er også den klart mest populære måten å lage et nettsted på. WooCommerce tar det grunnleggende WordPress- operativsystemet og gjør det til en fullt fungerende e- handelsbutikk 

Automatisk overføring mellom Tripletex og nettbutikk.

For at vi via vårt «SKANN199» program skal sende data mellom WooCommerce og Tripletex trenger vi såkalte «nøkler» for å kunne lese og sende data mellom disse programmer. Følg instruksjonene under for å sende oss API nøklene:

For at vi via vårt «SKANN199» program skal sende data mellom WooCommerce og Tripletex umiddelbart, trenger vi såkalt «Webhooks» for å kunne lese og sende data mellom disse programmer. Følg instruksjonene under: