Automatisk overføring mellom Tripletex og nettbutikk.

For at vi via vårt “SKANN199” program skal sende data mellom WooCommerce og Tripletex trenger vi såkalte «nøkler» for å kunne lese og sende data mellom disse programmer. Følg instruksjonene under for å sende oss API nøklene: